VİZYON

Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek kendine özgü geliştirdiği eğitim modeli ile okul öncesi eğitimde “fark yaratma” peşinde koşmadan, “pedagojik doğruları” uygulayarak, alanında lider ve takip edilen bir eğitim kurumu olmak.

MİSYON

AKADEMİ DEHA, bilimsel gerçekler ve Atatürkçü bilince dayalı olarak verdiği eğitimle 2-6 yaş çocuklarının;
• özgüveni yüksek
• sorumluluk bilinci gelişmiş
• iletişim kurma ve sürdürme becerilerine sahip
• temel alışkanlıkları kazanmış
• kendisine ve çevresine karşı duyarlı
• yaşına göre düşünme becerileri üstün
bireyler olarak yetişmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

İLKELER VE DEĞERLER

AKADEMİ DEHA’nın tüm çalışanları ortak ilkeleri benimseyerek hizmet verir. İlkelerimiz şunlardır:
• Her çocuk, yaşı ne olursa olsun saygıya değerdir
• Her çocukta keşfedilmeyi bekleyen bir deha saklıdır.
• Her çocuk, yetenekleri doğrultusunda eğitim alma hakkına sahiptir.
• Her çocuk sürekli gelişim ve oluşum halindedir.
• Her çocuk diğer çocuklardan farklıdır.
• Her çocuk, ürettiklerine saygı duyulmasını hakeder.

Akademik Kadromuz

Okulmuzun Akademik Kadrosu

Tüm Akademik Kadromuz